Home

Kategorie

Genozol DNA Dnazol (Genomic DNA Isolation Reagent) 50ml

BMGPB2300-1
op.

Genozol DNA ( odczynnik do izolacja genomowego DNA ) stanowi kompletny i gotowy do użycia odczynnik do izolacji genomowego DNA ze stałych i ciekłych próbek zwierząt, roślin , drożdży i pochodzenia bakteryjnego. Procedura oparta jest na wykorzystaniu guanidyny  -  roztworu, który umożliwia wybiórcze wytrącanie DNA z lizatu komórkowego. Opracowany przez Chomczynskiego, Genozol DNA jest odczynnikiem do izolacji DNA , który łączy zarówno niezawodność i wydajność z prostotą wykonania izolacji . Procedura Genozol DNA jest szybka i umożliwia izolację genomowego DNA z dużej liczby próbek z małych i dużych objętości.

Wyizolowany DNA można stosować bez dodatkowego oczyszczania w m.in. analizie Southern , hybrydyzacji dot blot , klonowaniu molekularnym i reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR ).

Czas doświadczenia: 10-30 min
Uzyskuje się: od 70-100% oczyszczonego DNA.


Co-Producent: GenoPlast Biochemicals