Home

Kategorie

RNaseA Solution (DNase-free) - 1ml

BMGPB0006-1
op.

Koncentracja: 10mg/ml

Źródło: trzustka wołowa  
Czystość:
PCR grade, for Molecular Biology
Temperatura przechowywania
 –20°C
Masa Cząsteczkowa
13,7 kDa
Aktywność
≧70 Kunitz units/mg protein

Rybonukleaza A jest endorybonukleazą która charakteryzuje się wysoką aktywnością w stosunku do ssRNA i dsRNA oraz RNA w hybrydowych czasteczkach RNA:DNA. Enzym hydrolizuje wiązania fosfodiestrowe 3' przy pirymidynach w cząsteczkach RNA, pozostawiając nienaruszone  cząsteczki DNA. Enzym jest aktywny w szerokim zakresie pH. Główne zastosowanie to oczyszczenie DNA z RNA. Stężenie robocze dla RNazy A wynosi 1-100 µg/ml w zależności od zastosowania. RNaza A jest zależna od stężenia soli. Przy niskim stężeniu soli (do 100 mM NaCl) RNaza A przecina jedno- i dwuniciowe RNA oraz RNA w hybrydach z DNA. Przy wysokim stężeniu soli (>300 mM NaCl) enzym przecina tylko jednoniciowy RNA.

Aplikacje

Przygotowanie plazmidowego i genomowego DNA.  
Usuwanie RNA rekombinowanych preparatów białek.
Mapowanie pojedynczych mutacji w DNA lub RNA itd.


Opakowanie: 1ml
Co-Producent:
GenoPlast Biochemicals