Home

Kategorie

X-gal - 10g

BMGPB00120-3
op.

X-gal (5-bromo-4-chloro-3-indolylo-beta-D-galaktopiranozyd) jest hydrolizowany do precypitatu o niebieskiej barwie.

Najczęściej używany obok IPTG w systemie selekcji koloni zrekombinowanych (białe)  i nierekombinowanych (niebieskie). Używany również w badaniach immunologicznych i histochemicznych.

Co-Producent: GenoPlast Biochemicals