Sterylne końcówki 1000ul/1250ul/1500µl, uniwersalne, nisko adhezyjne, GOLD Line, w pudełkach, SUPREME, 8x96szt/768szt

  • Kod: GP121500DRP
  • Producent: GOLD LINE

Towar na specjalne zamówienie! Zakup tylko w opakowaniach zbiorczych.

GOLD LINE (sterylne, wolne od ludzkiego DNA, Dnaz, Rnaz i inhibitorów PCR, ATP, Pyrogenów, Endotoksyn)


1500µl Tips – Uniwersalne Końcówki
Low Retention SUPREME to

  1. Końcówki Low Retention - końcówki nisko adhezyjne, uniwersalne
  2. Końcówki, które można autoklawować!
  3. Końcówki dostępne w rozmiarach 0.1-10µl, 0.5-10µl, 20µl, 100µl, 200µl, 300µl, 1000µl, 1250µl, 1500µl

SUPREME to Końcówki Low Retention - wyjątkowa jednolita i gładka powierzchnia hydrofobowa, co zwiększa dokładność pipetowania detergentów i innych cieczy o niskim napięciu powierzchniowym. Low Retention zapewniają najmniejszą ilość pozostającej cieczy oraz najniższe odchylenie standardowe. To końcówki  szczególnie dedykowane do  PCR, RT-PCR, klonowania i sekwencjonowania DNA, SDS-PAGE i innych metod oczyszczania i analizy białek, czytaj izolacja, oczyszczanie i denaturacja białek, trawienie restrykcyjne i ligacja. Końcówki idealne do próbek biologicznych zawierających detergenty takie jak Triton® X-100, SDS, Tween. LINIA SUPREME to produkty Sterylne, Wolne ludzkiego DNA, Dnaz, RNaz i inhibitorów PCR. Niepirogenne. Końcówki dostępne są w wersji 960szt w statywach lub stosach oraz workach w najwyższej klasie czystości GOLD LINE oraz w klasie czystości SILVER LINE.

Warunki autoklawowania:  121°C / 100kPa / 20 min

Produkt wykonany zgodnie z Normą ISO11137:200
Produkt Posiada Certfikat ISO 9001:2008 EN ISO 13485:2003,  EN ISO 14971:2009, EN 980:2008, EN ISO 18113-2:2009; EN ISO 18113-3:2009

GOLD LINE (sterylne, wolne od ludzkiego DNA, Dnaz, Rnaz i inhibitorów PCR, ATP, Pyrogenów, Endotoksyn)

Materiał:
bezbarwny polipropylen o podwyższonej przezroczystości
wolny od metali ciężkich
Pojemność: 1500µl
Wielkość opakowania: 768 sztuk (w statywach 8x96szt)
Co- Producent: GenoPlast Biochemicals