Bacterial Genomic Extraction GPB Mini Kit (z proteinazą K, Lizostafyną) - 300 izolacji

  • Kod: BMGPB0051-2
Wielkość: 300 izolacji
Co-Producent: GenoPlast Biochemicals