Uniwersalne nisko adhezyjne końcówki do pipet bez filtra

Uniwersalne nisko adhezyjne końcówki do pipet bez filtra

Nowe pojemności dozowania z Linii SUPREME zwiększają wachlarz zastosowań produktów nisko adhezyjnych Marki GenoPlast Biochemicals w laboratoriach biotechnologicznych.

Do tej pory linia Low Retention Supreme zawierała końcówki 10ul short, 10ul long, 100ul/200ul, 300ul oraz 1000/1250ul, które spełniały Państwa wysokie oczekiwania w badaniach biochemicznych, molekularnych, analizach oraz mikrobiologii.

Producent GenoPlast Biochemicals wprowadza do sprzedaży wielkości 1500ul oraz 5000ul
w celu zaspokojenia aktualnych potrzeb w dziale DOZOWANIE.

Wyjątkowa jednolita i gładka powierzchnia hydrofobowa,  zwiększa dokładność pipetowania detergentów i innych cieczy o niskim napięciu powierzchniowym. Low Retention zapewniają najmniejszą ilość pozostającej cieczy oraz najniższe odchylenie standardowe. To końcówki  szczególnie dedykowane do  PCR, RT-PCR, klonowania i sekwencjonowania DNA, SDS-PAGE i innych metod oczyszczania i analizy białek, czytaj izolacja, oczyszczanie i denaturacja białek, trawienie restrykcyjne i ligacja. Końcówki idealne do próbek biologicznych zawierających detergenty takie jak Triton® X-100, SDS, Tween.

LINIA SUPREME to produkty Sterylne, Wolne od ludzkiego DNA, Dnaz, RNaz i inhibitorów PCR. Niepirogenne. Końcówki dostępne są w wersji 960szt w statywach oraz workach stosach + statyw start, w najwyższej klasie czystości GOLD LINE oraz w klasie czystości SILVER LINE.