MASKI PRZECIWPYŁOWE FFP3

MASKI PRZECIWPYŁOWE FFP3

KLASA FFP3
Półmaski tej klasy przeznaczone są do ochrony układu oddechowego przed szkodliwym działaniem pyłów, aerozoli cząstek stałych oraz aerozoli ciekłych, o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza 30x NDS.
Przykładowe zastosowanie:
duże stężenie pyłów respirabilnych, spawanie i lutowanie, chroni np. przed pyłami zawierającymi: beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne, azbest, włókno szklane, w przemyśle farmaceutycznym.

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA ZF 0/35 Z FFP3 NR D

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA ZF 0/35 Z FFP3 NR D

netto: 9,90 zł / szt.
Do koszyka