GPB Corect Pfu 2x PCR Mix - 1.25ml

  • Kod: BMGPB5401-1

GPB Corect Pfu 2x PCR Mix

Gotowa do użycia, 2x stężona mieszanina  polimerazy GPB Corect Pfu Polymerase z buforem reakcyjnym, MgCl2, DNTP-ami , barwnikiem  i buforem obciążającym. Po przeprowadzeniu amplifikacji produkt może być być bezpośrednio nanoszony na żel.

GPB Corect Pfu Polymerase jest wysoce termostabilnym enzymem izolowanym ze szczepu archeabakterii Pyrococcus furiosus. Enzym uzyskuje maksymalną aktywność w temp. 72 °C, a jego czas półtrwania w temp. 94 °C wynosi około 30 min.

GPB Corect Pfu Polymerase przyłącza nukleotydy podczas amplifikacji DNA w kierunku 5′ --> 3′, w obecności jonów Mg2+. Enzym wykazuje również aktywność egzonukleazy 3′ --> 5′, tzw.. proofreading activity. Dzięki wysokiej aktywności egzonukleazy 3′ --> 5′ enzym ten jest używany w reakcjach, gdzie wymagana jest wysoka dokładność syntezy DNA.

GPB Corect Pfu Polymerase spełnia wysokie wymagania co do wierności skopiowanego produktu. W optymalnych warunkach reakcji GPB Corect Pfu Polymerase wprowadza minimalną ilość błędów.

Stosując GPB Corect Pfu Polymerase otrzymujemy produkty bez dodatkowej adeniny na końcu, a więc zakończone tępymi końcami. Produkty te mogą być klonowane wyłącznie techniką cloning blunt-end.

Mieszanina 1.25ml wystarcza na przeprowadzenie 50 reakcji PCR w objętości 50 μl.

Opakowanie: 1.25ml
Co-Producent: GenoPlast Biochemicals