GPB10000bp DNA Ladder - 100 aplikacji

  • Kod: BMGPB10000-1
GPB 10000bp DNA Markerjest idealnym rozwiązaniem dla określania wielkości produktów PCR w przedziale od 100-10000pz. Marker jest gotowy do użycia, zawiera bufor obciążający oraz barwnik umożliwiający śledzenie DNA w żelu agarozowym podczas elektroforezy. Zalecamy nakładać 2-5μl markera na każdy dołek.

Drabinka składa się z pietnastu fragmentów DNA: 100, 200, 300, 400, 500, 700 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000 i 10000pz z tym, że fragment 500pz i 3000pz jest wyraźniej zaznaczony. Wszystkie fragmenty są tępo zakończone.

Zalety
- precyzyjnie określa wielkość fragmentów DNA
- marker jest gotowy do użycia - zmieszany z barwnikiem, co umożliwia bezpośrednie nanoszenie go na żele agarozowe lub niedenaturujące żele poliakrylamidowe
- długi czas przechowywania
- otrzymujemy bardzo wyraźne prążki

Stężenie: 0,17 µg/ µl (100 aplikacji)
Wielkość: 100 aplikacji

Co-Producent: GenoPlast Biochemicals