Sterylne szalki Petriego Ø90mm, z wentylacją, 24c25szt/ 600szt

  • Kod: GP508
Szalki Petriego Ø90mm Z WENTYLACJĄ

wysokość: 14mm
Płytka Petriego produkowana jest w warunkach Systemu Zarządzania Jakością zgodnym z normami PN-EN ISO 9001:2000 oraz PN-EN ISO 13485:2003 Spełnia ona wymagania dyrektywy o wyrobach medycznych używanych do diagnozy in vitro 98/79/EEC, zarejestrowana w URPLWMiPB pod nr PL/DR 011865. Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny. Sterylne.

Materiał: bezbarwny polistyren
Opakowanie bezpośrednie: 25 sztuk w rękawie
Opakowanie zbiorcze: 600 sztuk
Co-Producent: GenoPlast
Biochemicals