Testy kasetkowe Covid 19

Szybki Test na obecność IgG/IgM nowego koronawirusa (2019-nCoV) (pełna krew/surowica/osocze) jest testem immunologicznym przeznaczonym do wykrycia jakościowego oraz wyróżnienia IgG oraz IgM nowego koronawirusa (C2019-nCoV VID-19) w ludzkiej pełnej krwi, surowicy lub osoczu. Test ten ma być stosowany jako test przesiewowy oraz jako pomoc  w diagnozowaniu  zakażenia 2019-nCoV. Wszelkie próbki szybkiego Testu na obecność IgG/IgM nowego koronawirusa (2019-nCoV) z pozytywnym wynikiem muszą być potwierdzone inną metodą (metodami) testową. Test ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego i laboratoryjnego, nie do użytku domowego. Wynik testu nie powinien stanowić jedynej podstawy do diagnozowania i wykluczania zakażenia korona wirusem 2019-nCoV. W przyszłości, ten test może być potencjalnie wykorzystany do ustalenia, w oparciu o inne dane kliniczne, obrazem klinicznym pacjenta, że dane osoby nie są już podatne na infekcje 2019-nCoV. Należy zwrócić uwagę, że negatywne wyniki nie wykluczają zakażenia korona wirusem 2019-nCoV i nie powinny stanowić jedynej wytycznej do podjęcia decyzji do leczenia pacjenta.

Dlaczego warto skorzystać tego rodzaju testów:

Koronawirus (CoV) należy do rodzaju Nestovirus, Coronaviridae i podzielony jest na trzy rodzaje: α, β oraz γ. Wyłącznie rodzaje α i β są chorobotwórcze dla ssaków. Rodzaj γ powoduje głównie infekcje u ptaków. CoV jest przenoszony głównie poprzez bezpośredni kontakt z wydzieliną lub poprzez aerozol lub drogą kropelkową. Istnieją dowody, że może być również przenoszony drogą fekalno-ustną. Jak dotąd, istnieje 7 typów ludzkiego koronawirusa (HCoV), które powodują choroby oddechowe u ludzi: HCoV-229E, HCoV-OC43, SARS-CoV, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, MERS-CoV oraz Nowy Koronawirus (COVID-19) (2019), jest to ważny patogen powodujący infekcje oddechowe u ludzi. Wśród nich, COVID-19 został odkryty w roku 2019 z powodu przypadków zapalenia płuc w Wuhan. Objawy kliniczne to ogólne objawy takie jak gorączka i zmęczenie, którym towarzyszy suchy kaszel, duszność i tak dalej. Infekcja może szybko rozwinąć się w ciężkie zapalenie płuc, niewydolność oddechową, zespół ostrej niewydolności oddechowej, wstrząs septyczny, niewydolność wielonarządową, ciężkie zaburzenie metabolizmu kwasowo-zasadowego, itd., a nawet może zagrażać życiu.

Każdy przypadek COVID-19 ma indywidualny przebieg. U większości zarażonych osób rozwiną się objawy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu. Takie osoby wyzdrowieją bez konieczności hospitalizacji.

OBJAWY ZAKAŻENIA Koronawirusem (CoV), jak postępować w przypadku zarażenia, rekomendacje NFZ: