X-gal - 10g

  • Kod: BMGPB00120-3

X-gal (5-bromo-4-chloro-3-indolylo-beta-D-galaktopiranozyd) jest hydrolizowany do precypitatu o niebieskiej barwie.

Najczęściej używany obok IPTG w systemie selekcji koloni zrekombinowanych (białe)  i nierekombinowanych (niebieskie). Używany również w badaniach immunologicznych i histochemicznych.

Co-Producent: GenoPlast Biochemicals