Półmaska, maska filtrująca KN95/9901, 10x1szt/10szt

  • Kod: KN95/FFP2
  • Producent: Nest Scientific Biotechnology

DUŻA ILOŚĆ NA MAGAZYNIE I SZYBKA REALIZACJA

 

 

 

 

Klasa ochrony / Protection category : FFP2
Rok produkcji: 2020
Deklaracja zgodności CE – wymieniony powyżej przedmiot jest zgodny z
odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 425/2016/UE i z normą
EN 149. Półmaska KN95 wykonana została z włókniny
polipropylenowej, zapobiega wdychaniu spalin, pyłkom, kurzowi itp.
Kategoria ochrony – filtracja mikrocząsteczek do 0,6 μm w zakresie
powyżej ≥ 95%.

Warunki przechowywania: nieotwarte produkty przechowywać pod
warunkiem, że temperatura przechowywania mieści się w zakresie od -
20 ° C do + 30 ° C,a temperatura względna powietrza nie jest wyższa
niż 80%. Nie prać. Dla dorosłych.Ważność produktu:2lata.